Uitdagingen & Kansen

De zorg in Nederland staat internationaal op hoog niveau. De uitdaging is om ook na 2020 er met elkaar voor te zorgen dat mensen in Nederland kunnen rekenen op zorg volgens de laatste stand van de (snel ontwikkelende) wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigheid.  Zorg die in samenwerking wordt aangeboden, zorg die is afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de eindgebruiker.

Verbinden met Zorg ziet de uitdaging én de kansen en wil partijen ondersteunen bij het vormgeven van participatieve persoonsgerichte zorg in keten- en netwerkverband.

Waarde & Vertrouwen

In de visie van Verbinden met Zorg bestaat de kern van duurzaam samenwerken in de zorg uit het creëren van zoveel mogelijk waarde voor de eindgebruiker en de maatschappij en het creëren van vertrouwen tussen participerende partijen.

Onze aanpak kenmerkt zich door proces, participatie en passie. Wij ontwerpen een zorgvuldig co-creatie proces om te zorgen dat alle relevante  stakeholders duurzaam samenwerken aan steeds betere persoonsgerichte en participatieve zorg.

Expertise & Diensten

Verbinden met Zorg biedt expertise en diensten op het gebied van samen werken aan geïntegreerde, persoonsgerichte zorg. We faciliteren burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars en overheden bij het ontwikkelen van succesvolle keten- en netwerksamenwerking. Dat doen we door strategisch advies en programmaontwikkeling en middels (interim) programma- en alliantiemanagement.

Uitdagingen & Kansen

Ontwikkelingen

De Nederlandse samenleving in het algemeen en de zorg in het bijzonder staan voor grote uitdagingen. Zoals gezond opgroeien en vitaal ouder worden, duurzame (betaalde en onbetaalde) participatie en goede en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Tegelijkertijd lijken nieuwe technologische ontwikkelingen op zeer korte termijn ongekende mogelijkheden te bieden om te komen tot meer preventieve, persoonsgerichte en participatieve zorg.

Transities

Verbinden met Zorg ziet drie met elkaar samenhangende transities waar de zorg voor staat:

  • Van professional en product gerichtheid naar persoons- en populatie gerichtheid
  • Van traditionele zorgorganisaties naar keten- en netwerkorganisaties rond de ‘patiënt journey’
  • Van digitalisering van ondersteunende processen naar e-powerment van patiënt (zelfmonitoring, -diagnose en -behandeling) én professional (dr. Watson)

Nieuwe initiatieven

Toekomstbestendige zorg vraagt om samenwerking in ketenverband en netwerken, en om vanzelfsprekende betrokkenheid van de eindgebruiker. Steeds meer zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars nemen initiatieven voor nieuwe samenwerkingsverbanden (allianties), met als doel het creëren van meer patiëntwaarde door organisatie overstijgende, persoonsgerichte zorg. Verbinden met Zorg kan partijen daarbij ondersteunen met haar Expertise & Diensten.

Expertise & Diensten

Verbinden met Zorg ondersteunt burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars en overheden bij het ontwikkelen van succesvolle netwerken en allianties. Vanzelfsprekend betrekken we de eindgebruiker daarbij.

Het creëren van en het sturen op patiëntwaarde en onderling vertrouwen als kenmerken van succesvolle allianties staan daarbij voor ons centraal.

We bieden strategisch advies & programmaontwikkeling en (interim) programma- & alliantiemanagement.

Over Ons

Partners

Partners in Verbinden met Zorg zijn Anemone Bögels en Margo Weerts. Beiden hebben ruime expertise op het gebied van samenwerking, co-creatie en persoonsgerichte zorg. Margo Weerts is opgeleid als jurist en heeft een organisatie-ontwikkelingsachtergrond, Anemone Bögels heeft een geneeskundige en bedrijfskundige achtergrond.

Ambitie

Verbinden met Zorg

  • ondersteunt burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars en overheden
  • bij het ontwikkelen en succesvol managen
  • van netwerken en allianties
  • om persoonsgerichte zorg te creëren.

We willen bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg waarbij waarde voor de eindgebruiker wordt toegevoegd en onderling vertrouwen ontstaat.

Kernwaarden

Ons motto is ‘ontzorgen door verbinden & versterken’. Voor ons zijn betrokkenheid van de eindgebruiker (co-creatie) en het versterken van positieve gezondheid cruciale succesfactoren .

Bij co-creatie gaat het om samen (betrokken partijen én eindgebruiker) beslissen, samen uitvoeren en samen monitoren en evalueren.

Bij positieve gezondheid gaat het om een dynamische en brede invulling van gezondheid. EHealth is voor ons een vanzelfsprekend element van duurzaam organiseren in netwerken.

Werkwijze

Via co-creatie werkt Verbinden met Zorg aan duurzame business cases met maatschappelijke impact. Onze dienstverlening bestaat uit strategisch advies & programmaontwikkeling en programma- & alliantiemanagement. Onze aanpak kenmerkt zich door proces, participatie en passie. Wij ontwerpen een zorgvuldig proces om te zorgen dat alle relevante  stakeholders duurzaam samen werken aan steeds betere persoonsgerichte en participatieve zorg. Om met elkaar verschil te kunnen blijven maken.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u kennis maken met Verbinden met Zorg en ontdekken wat we voor u kunnen betekenen? U kunt ons mailen of onderstaand formulier invullen.