Expertise & Diensten

Verbinden met Zorg is een initiatief van Anemone Bögels en Margo Weerts. Wij bieden advies en procesbegeleiding gericht op duurzaam samenwerken. We faciliteren  spelers in zorg en welzijn bij het ontwikkelen van succesvolle interne en /of keten- en netwerksamenwerking. We ondersteunen Raden ven Toezicht bij het ontwikkelen van hun visie op toezicht.
Kernwoorden van onze aanpak zijn: pragmatisch met passie, werken aan waarde en vertrouwen, verbinden van belangen.

Onze Visie

De zorg in Nederland staat internationaal op hoog niveau. De uitdaging is om ook na 2020 er met elkaar voor te zorgen dat mensen in Nederland kunnen rekenen op zorg volgens de laatste stand van de (snel ontwikkelende) wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigheid.  Zorg die in samenwerking wordt aangeboden, zorg die is afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de eindgebruiker.

Verbinden met Zorg ziet de uitdaging én de kansen en wil partijen ondersteunen bij het vormgeven van participatieve persoonsgerichte zorg in keten- en netwerkverband.

Waarde & Vertrouwen

De kern van duurzaam samenwerken in de zorg bestaat voor ons uit het creëren van zoveel mogelijk waarde mét en voor de eindgebruiker en de maatschappij en het creëren van vertrouwen tussen participerende partijen.

Aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door proces, participatie en passie. Wij ontwerpen een zorgvuldig co-creatie proces om te zorgen dat alle relevante  stakeholders duurzaam samenwerken aan steeds betere, persoonsgerichte en participatieve zorg.

Onze Visie

Ontwikkelingen

De Nederlandse samenleving in het algemeen en de zorg in het bijzonder staan voor grote uitdagingen. Zoals gezond opgroeien en vitaal ouder worden, duurzame (betaalde en onbetaalde) participatie en goede en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Tegelijkertijd lijken nieuwe technologische ontwikkelingen op zeer korte termijn ongekende mogelijkheden te bieden om te komen tot meer preventieve, persoonsgerichte en participatieve zorg.

Transities

Verbinden met Zorg ziet drie met elkaar samenhangende transities waar de zorg voor staat:

  • Van professional en product gerichtheid naar persoons- en populatie gerichtheid
  • Van traditionele zorgorganisaties naar keten- en netwerkorganisaties rond de ‘patiënt journey’
  • Van digitalisering van ondersteunende processen naar e-powerment van patiënt (zelfmonitoring, -diagnose en -behandeling) én professional

Nieuwe initiatieven

Toekomstbestendige zorg vraagt om samenwerking in netwerken, en om vanzelfsprekende betrokkenheid van de eindgebruiker. Steeds meer zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars nemen initiatieven voor nieuwe samenwerkingsverbanden (allianties), met als doel het creëren van meer patiëntwaarde door organisatie overstijgende, persoonsgerichte zorg. Verbinden met Zorg kan partijen daarbij ondersteunen met haar Expertise & Diensten.

Expertise & Diensten

Verbinden met Zorg biedt advies en procesbegeleiding bij het ontwikkelen van succesvolle interne en /of keten- en netwerksamenwerking. Het creëren van en het sturen op patiëntwaarde en onderling vertrouwen als kenmerken van succesvolle samenwerking staan daarbij voor ons centraal. Vanzelfsprekend betrekken we de eindgebruiker daarbij.

Voor raden van toezicht bieden we ondersteuning aan de hand van een procesmodel om met elkaar en met de organisatie een visie op toezicht te ontwikkelen

Over Ons

Partners

Partners in Verbinden met Zorg zijn Anemone Bögels en Margo Weerts. Beiden hebben ruime expertise als directeur/bestuurder en toezichthouder in de wereld van gezondheid, zorg en welzijn.  Margo Weerts is opgeleid als jurist en heeft een organisatie-ontwikkelingsachtergrond, Anemone Bögels heeft een geneeskundige en bedrijfskundige achtergrond.

Passie

Waar gewenst schakelen we ons netwerk in, bijvoorbeeld op het gebied van coaching in verbindend leiderschap, stakeholders impact meting en het (door)ontwikkelen van eHealth.

Netwerk

Onze gemeenschappelijke passie is het faciliteren van  duurzame samenwerking gericht  op (positieve) gezondheid in co-creatie. Met als motto ‘ontzorgen door verbinden & versterken’.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u kennis maken met Verbinden met Zorg en ontdekken wat we voor u kunnen betekenen? U kunt ons mailen of onderstaand formulier invullen.