Expertise & Diensten

Verbinden met Zorg is een initiatief van Anemone Bögels en Margo Weerts. Caroline van Weert heeft zich daarbij aangesloten. Wij bieden advies & procesbegeleiding gericht op duurzaam samenwerken. We faciliteren  spelers in zorg en welzijn bij het ontwikkelen van netwerkleiderschap door reflectie & coaching. We ondersteunen Raden ven Toezicht bij evaluaties en het ontwikkelen van hun toezichtvisie: visie & (e)valuatie.

Onze Visie

De zorg in Nederland staat internationaal op hoog niveau, tegelijkertijd hebben we een enorme uitdaging als het gaat om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Toekomstbestendige zorg vraagt om doelmatig samenwerken in regionale en landelijke netwerken, het maximaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering, het vol inzetten op vitaliteit van medewerkers en het ondersteunen van gezondheid en zelfredzaamheid van patiënten /cliënten.

Waarderen & Verbinden

De kern van duurzaam samenwerken in de zorg bestaat voor ons uit:

  • Verbinden op gemeenschappelijke opgave(n)
  • Participatie en co-creatie van (eind)gebruikers
  • Met oog voor ieders belangen komen tot een beter gedragen oplossing
  • Oog voor ieders belangen
  • Waarderend reflecteren en confronteren
  • Plezier in het samenwerken

Onze aanpak

Verbinden met Zorg ziet de uitdaging én de kansen bij het vormgeven van toekomstbestendige zorg in keten- en netwerkverband en wil organisaties en professionals daarbij ondersteunen. Kernwoorden van onze aanpak zijn: waarderend ontwikkelen van samenwerking met vertrouwen, verbinden van belangen, passie en pragmatisme.

Meer weten?

Voor meer info klik op de relevante link.

Of maak een afspraak

Wij maken graag een afspraak om samen te kijken wat wij kunnen betekenen voor uw samenwerking.

Over Ons

Partners

Partners in Verbinden met Zorg zijn Anemone Bögels, Margo Weerts en Caroline van Weert. In onze loopbaan hebben wij diverse succesvolle samenwerkingsinitiatieven en netwerken opgezet en ondersteund, zowel als bestuurder, directeur, voorzitter en adviseur. Daarnaast hebben wij ruime ervaring op het gebied van governance en leiderschapsontwikkeling.  Anemone Bögels heeft een geneeskundige en bedrijfskundige achtergrond,  Margo Weerts is opgeleid als jurist en heeft een organisatie-ontwikkelingsachtergrond en Caroline van Weert is opgeleid als psycholoog en haar achtergrond ligt in de zorg voor kwaliteit  en veranderkunde..

Passie voor samenwerken

Onze gemeenschappelijke passie is het middels co-creatie faciliteren van  duurzame samenwerking gericht  op (positieve) gezondheid, perfect passende zorg en vitaliteit van medewerkers. Met als motto ‘ontzorgen door waarderen & verbinden. Waar gewenst schakelen we ons netwerk in, bijvoorbeeld op het gebied van stakeholders impact meting en het (door)ontwikkelen van eHealth.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u kennis maken met Verbinden met Zorg en ontdekken wat we voor u kunnen betekenen? U kunt ons mailen via info@verbindenmetzorg.nl of onderstaand formulier invullen.