Advies & Procesbegeleiding

Wij bieden ondersteuning op maat bij de ontwikkeling, inrichting en
uitvoering van samenwerking en kunnen op elk moment van het proces insteken.
Ook kunnen wij voorzien in het voorzitterschap van complexe samenwerkingsopgaven.

Verkenning en diagnose

Tijdens een strategische verkenning brengen we de eindgebruiker in beeld en de relevante stakeholders om tafel. We gebruiken verschillende methodieken – met als kern waarderend onderzoeken – om samen  tot een gedragen diagnose te komen. Het goed in beeld krijgen van het gezamenlijke vraagstuk, de urgentie, het perspectief van de gebruiker en de samenwerkingsgraad en –bereidheid staan daarbij centraal. Zo werken we tegelijkertijd aan inhoud én aan samenwerking, aan waarde én aan vertrouwen.

Ambitie formuleren

Op basis van een (reeds) gedeelde diagnose formuleren we met alle partijen de collectieve ambitie. We verkennen gewenste interventies en mogelijke bijdragen van de deelnemers. En hebben ook oog voor de noodzakelijke randvoorwaarden. Werkvormen kunnen zijn een werkconferentie of versnellingskamer.

Programma-ontwikkeling

Een gezamenlijke ambitie  maken wij concreet in de vorm van een door alle betrokkenen – inclusief eindgebruikers – gedragen programma. We bepalen gezamenlijk passende ‘hefboominterventies’ om de collectieve ambitie waar te maken. Waar nodig ondersteunen we bij het realiseren van projectsubsidie voor programmaonderdelen.

Alliantie-ontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat de samenwerking zo doelmatig mogelijk moet zijn ingericht, met heldere verantwoordelijkheden en effectieve informatiestromen om maximale klantwaarde te realiseren en vertrouwen in de samenwerking te versterken. Om dit te bereiken adviseren we welke afspraken en wijze van organiseren het beste passen bij het realiseren van synergie in de keten en/of het netwerk.

Vlottrekken vastgelopen samenwerking

Verbinden met Zorg helpt vastgelopen samenwerkingsverbanden vlot te trekken. Dikwijls gaat het daarbij om de kern van de samenwerking opnieuw in beeld te brengen en  ‘halen en brengen’ beter in balans te brengen.

Meer weten?

Graag maken wij een afspraak om samen te kijken wat wij kunnen betekenen voor uw samenwerking.

Portfolio