Caroline van Weert

Het werken vanuit het perspectief van de gebruiker staat centraal voor mij. Zo weet ik mensen in beweging te krijgen naar een gezamenlijk gedragen doel. Ik doe een beroep op de intrinsieke motivatie, competenties en professionaliteit van de leden van een team. Daarbij ben ik sterk gedreven door de inhoud; “de bedoeling”. Mijn voorkeursrol is die van verbinder. En graag stimuleer ik alle stakeholders om samen te laveren tussen de diverse belangen met oog voor nieuwe ontwikkelingen en oplossingen. Waarbij de continue dialoog belangrijk is. Ik werk beïnvloedend, faciliterend en implementerend.

Ik werk vanuit mijn achtergrond in het sturen van netwerkorganisaties, mijn ervaring als mediator en ervaring met dynamische groepsprocessen.

Voor meer informatie en mijn CV zie mijn LinkedIn-profiel

Contact

Caroline van Weert

+31 6 537 51 200

carolinevanweert@verbindenmetzorg.nl