Margo Weerts

“Verandering realiseer ik door te verbinden, te inspireren en persoonlijke inzet. Door een duidelijke strategie te verbinden met het operationele ben ik in staat doelen te realiseren. Ik leg verbinding met strategische partners en ben gericht op resultaten vanuit het perspectief van de gebruiker.

Als toezichthouder focus ik op de missie, de visie en de doelen van de organisatie, ook tijdens grote veranderingen. Mijn belangrijkste instrumenten daarbij zijn: luisteren, kijken en de juiste vragen stellen.

Resultaten heb ik geboekt op het terrein van empowerment van de patiënt (diverse activiteiten op het terrein van zelfmanagement), programmatische zorg (landelijke transmurale afspraken), ketenzorg (zorgstandaarden) en samenwerking tussen organisaties (federatievorming en fusies).”

Voor meer informatie en mijn CV zie mijn LinkedIn-profiel

Contact

Margo Weerts

+31 6 506 62 600

margo.weerts@verbindenmetzorg.nl