Visie & E-valuatie

Vanuit onze ervaring als toezichthouder begeleiden wij raden van toezicht bij het ontwikkelen van hun toezichtvisie en bij de 3-jaarlijkse extern ondersteunde evaluatie.

Waarderend en waardegericht toezicht

Wij werken vanuit het gedachtegoed en met de methodieken van Waarderend Toezicht, waarin waarderend onderzoeken en het goede gesprek centraal staan. Toezicht dat vooruitkijkt naar wat gewenst is, samen leert van het goede en de diversiteit in perspectieven in de raad maximaal benut.

E-valuatie

De evaluatie van de raad is een goed vertrekpunt om met elkaar (verder) vorm te geven aan waarderend en waardegericht toezicht. Wij bieden een – desgewenst online – maatwerk programma op basis van interviews met de individuele leden van de raad.

Toezichtvisie

Gezamenlijk richten we een proces in om een gedragen toezichtvisie te realiseren en desgewenst te vertalen naar bijbehorende concrete toezichtopgaven. Daarbij maken we gebruik van ons Model Toezichtvisie om uw toezichtvisie te relateren aan de maatschappelijke opgave en missie van uw organisatie en aan de Governancecode Zorg.

Meer weten?

Graag maken wij een afspraak om samen te kijken wat wij kunnen betekenen voor uw raad van toezicht.

Portfolio

 • Voorzitter RvT Warande
 • Governance samenwerkingspartner van Movimento.
 • Lid RvT ZZG zorggroep
 • Lid RvC Primacura Midden Brabant
 • Lid Adviesraad Gezondheidscentrum De Schans Nieuwegein
 • Lid Governancecommissie Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Regioambassadeur NVTZ
 • Voorzitter RvT Gezondheidscentrum Overvecht
 • Lid RvT Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Voorzitter Raad van Advies Raedelijn
 • Lid RvT Gelderhorst
 • Lid RvT Van Neynsel