Anemone Bögels

“Mijn persoonlijke drive is het met enthousiaste mede(net)werkers vormgeven aan wezenlijke verbetering en vernieuwing  in de wereld van gezondheid en zorg. Het creëren van waarde staat voor mij daarbij centraal.

Ik ben in staat mensen en organisaties warm te krijgen voor het gezamenlijk aanpakken van taaie (maatschappelijke) vraagstukken. Mijn aanpak bestaat uit een mix van waarderend verbinden en uitdagend bevragen. Daarbij put ik uit mijn ruime ervaring op het gebied van strategische allianties, innovatie en veranderingsprocessen met (organisaties van) professionals. Als het gaat om toezichthouden zijn waarderend en waardegericht toezicht voor mij kernbegrippen.”

Voor meer informatie en mijn CV zie mijn LinkedIn-profiel

Contact

Anemone Bögels

+ 31 6 531 72 535

anemone.bogels@verbindenmetzorg.nl