Margo Weerts

“De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt in maatschappelijke, eindverantwoordelijke functies op het terrein van zorg en welzijn waarin ik vorm gaf aan organisaties in een turbulente omgeving. In deze functies ging het steeds om stem geven aan kwetsbare groepen en het professionaliseren en zo nodig herstructureren van de ondersteunende organisatie.

Verandering realiseer ik door te verbinden, te inspireren en persoonlijke inzet. Door een duidelijke strategie te verbinden met het operationele niveau ben ik in staat doelen te realiseren.

Resultaten heb ik geboekt op het terrein van empowerment van de patiënt (diverse activiteiten op het terrein van zelfmanagement), programmatische zorg (landelijke transmurale afspraken), ketenzorg (zorgstandaarden) en samenwerking tussen organisaties (federatievorming en fusies).”

Mijn belangrijkste drijfveer is: “zorg zoals zorg bedoeld is”.

Toezicht en advies

  • RvT ZZG zorggroep, 2017 – heden
  • Voorzitter Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie, 2017 – heden
  • Voorzitter Stakeholderscommissie BENEFIT, 2017 – heden
  • Lid Governancecommissie Scheidsgerecht Gezondheidszorg, 2017 – heden
  • Voorzitter RvT Gezondheidscentrum Overvecht, 2012 – 2018
  • Voorzitter Raad van Advies Raedelijn, 2015 – 2018
  • Voorzitter Adviesraden Medische Kindzorg Systeem, 2017 – 2018
  • Commissie Instrumentenwaaier cliëntervaring kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 2017 – 2018

CV (verkort)

• Directeur De Hart & Vaatgroep 2006-2016
o.a. Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement, Vaat- en spataderkeurmerk, Landelijk transmurale afspraken hartfalen, fusie hart- en vaat patiëntenorganisaties

• Directeur Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht (1997 – 2006)
o.a. Regiovisies ouderenzorg en gehandicaptenzorg, Keuze-instrumenten huisartsenzorg en verpleeghuiszorg, advisering nieuwbouwtrajecten ziekenhuizen vanuit patiëntenperspectief, samenvoeging provinciale belangenbehartigingskoepels….

• Hoofd Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (1993 – 1997)
o.a.klachtopvang en – bemiddeling, signalering, ontwikkeling klachtenregelingen en -beleid.

Voor meer informatie zie mijn LinkedIn-profiel

Margo Weerts Verbinden & Vernieuwen

Contact

Margo Weerts

+31 6 506 62 600

margo.weerts@verbindenenvernieuwen.nl

KvK 65615212