Margo Weerts

“De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt in maatschappelijke, eindverantwoordelijke functies op het terrein van zorg en welzijn waarin ik vorm gaf aan organisaties in een turbulente omgeving. In deze functies ging het steeds om stem geven aan kwetsbare groepen en het professionaliseren en zo nodig herstructureren van de ondersteunende organisatie.

Verandering realiseer ik door te verbinden, te inspireren en persoonlijke inzet. Door een duidelijke strategie te verbinden met het operationele niveau ben ik in staat doelen te realiseren.

Resultaten heb ik geboekt op het terrein van empowerment van de patiënt (diverse activiteiten op het terrein van zelfmanagement), programmatische zorg (landelijke transmurale afspraken), ketenzorg (zorgstandaarden) en samenwerking tussen organisaties (federatievorming en fusies).”

Mijn belangrijkste drijfveer is: “zorg zoals zorg bedoeld is”.

Voorbeelden van eerdere opdrachten

Kwaliteitsstandaard Continentie Hulpmiddelen (in ontwikkeling)

Voorzitter werkgroep Kwaliteitsverbetering Continentie Hulpmiddelen
Partners: Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, DON, SBP, Inco club, V&VN, KNMP, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, VGZ, Multizorg, ZN, Nefemed, FHI, IGz

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement

Mede-initiatiefnemer en voorzitter ontwikkelgroep zorgstandaard Vasculair Risicomanagement.
Partners: De Hart&Vaatgroep, Nederlandse CVA-vereniging ‘Samen Verder’, DVN, NHG, HartVaatHag, NVVC, NIV/IVG, NVvH, NVvV, KNMP, NVHVV, NVvPO, V&VN, KNGF, NVD, NIP

Landelijk Transmurale Afspraak Hartfalen

Initiator Transmurale Afspraak Hartfalen (aanvankelijk zorgstandaard hartfalen)
Partners: HartVaatHag LHV, NHG, NVVC, FMCC, NVVC, V&VN, NVHVV, ZN, De Hart&Vaatgroep, Zorginstituut Nederland

Keurmerken

Mede-initiatiefnemer vaatkeurmerk en spataderkeurmerk
Partners: beroepsgroepen van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten, vaatverpleegkundigen, dermatologen, De Hart&Vaatgroep, MediQuest.

Fusie hart-vaatpatiëntenorganisaties

Procesbegeleider en resultaatsverantwoordelijke ontwikkeling fusie-organisatie De Hart&Vaatgroep
Partners: VVVP, Hartezorg, HIB, SHHV, Bloedlink, Hartstichting

Overige

Voor meer informatie zie mijn LinkedIn-profiel

Margo Weerts

Contact

Margo Weerts

+31 6 506 62 600

margo.weerts@verbindenenvernieuwen.nl