Anemone Bögels

“Mijn persoonlijke drive is het met enthousiaste mede(net)werkers vormgeven aan wezenlijke verbetering en vernieuwing  in de wereld van gezondheid en zorg. Het creëren van waarde voor eindgebruikers staat voor mij daarbij centraal.

Ik beschik over: eindverantwoordelijke en toezichthoudende/bestuurlijke expertise; ruime ervaring met strategische allianties en innovatie in de wereld van gezondheidsfondsen, GGD en patiëntenorganisaties; een uitgebreid netwerk in de zorg op landelijk niveau; ruime ervaring met het verenigingswezen en met veranderingsprocessen met (organisaties van) professionals gericht op innovaties, prestatieverbetering en/of teamontwikkeling. Ik heb een bedrijfskundige (MBA Public Governance Nyenrode) en geneeskundige (UU)  achtergrond en ben proces- én resultaatgericht.”

Voorbeelden van eerdere opdrachten

Zorgstandaard Geboortezorg

Voorzitter Expertgroep Zorgstandaard Geboortezorg.
Partners: Actiz, AVAG, Diagnostiek voor U, Geboortecentrum UMCU, Het OuderSchap, De GeboorteBeweging, KNOV, AJN / NCJ, NPCF, NVA, NVK, NVOG, V&VN O&G, VVAH, UMCU/WKZ, CPZ, 2015

Co-creatie e-powerment

Initiator en voorzitter stuurgroep Co-creatie programma Grip op leven, gericht op e(m)powerment van patiënt en eerste lijn door eHealth en procesinnovatie van de kankerzorg.
Partners: NFK, UMCU Oncologie, UMCU Julius, Danone, VU Amsterdam, 2014-2015

Showcase Darmkanker

Initiator en voorzitter stuurgroep samenwerkingsproject gericht op integrale transparantie (behandeluitkomsten, structuur en proces, PREMS, PROMS) darmkankerzorg.
Partners: NFK, Zorginstituut Nederland, DICA, DSCA, Zorgverzekeraars Nederland, Miletus, 2012-2015

Concentratie complexe kankerzorg

Initiator en voorzitter Breed Platform Concentratie Oncologische Zorg. Met alle relevante stakeholders is in twee jaar de concentratie van de complexe kankerzorg gerealiseerd.
Partners: NFK, NVvH, SONCOS,IGZ, ZN, VWS, NFU, NVZ, KWF Kankerbestrijding, IKNL, 2011-2013

Transitiemanagement

Ontwikkeling projectorganisatie en inrichting planning & control NFK, 2008-2011
Programmaplan ‘Transitie landelijke infrastructuur publieke gezondheidszorg’, 2006-2007
Inrichting programma-organisatie en performance managent Astma Fonds, 2001-2004

Stichting Ketenkwaliteit COPD (voorganger Longalliantie)

Initiatiefnemer en oprichter Stichting Ketenkwaliteit COPD met als doel het realiseren van integrale ketenzorg COPD.
Partners: Astma Fonds, NVALT, NHG, KNMG, NVD, farma industrie, 2004

Overige

Voor meer informatie zie mijn LinkedIn-profiel

Anemone Bögels

Contact

Anemone Bögels

+ 31 6 531 72 535

anemone.bogels@alliantiesenstrategie.nl