Anemone Bögels

“Mijn persoonlijke drive is het met enthousiaste mede(net)werkers vormgeven aan wezenlijke verbetering en vernieuwing  in de wereld van gezondheid en zorg. Het creëren van waarde voor eindgebruikers staat voor mij daarbij centraal.

Ik beschik over: eindverantwoordelijke en toezichthoudende/bestuurlijke expertise; ruime ervaring met strategische allianties en innovatie in de wereld van gezondheidsfondsen, GGD en patiëntenorganisaties; een uitgebreid netwerk in de zorg op landelijk niveau; ruime ervaring met het verenigingswezen en met veranderingsprocessen met (organisaties van) professionals gericht op innovaties, prestatieverbetering en/of teamontwikkeling. Ik heb een bedrijfskundige (MBA Public Governance Nyenrode) en geneeskundige (UU)  achtergrond en ben proces- én resultaatgericht.”

Toezicht en advies

• Voorzitter RvT Warande Zeist (per december 2017) 2016 – heden
• RvT Canisius – Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, 2017 – heden
• Adviesraad Gezondheidscentrum De Schans 2017 – heden
• Maatschappelijke Raad Research@home 2017 – heden
• Adviesraad Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2014 – heden
• ZonMw begeleidingscommissie TopZorg 2014 – heden
• Adviescie Kwaliteit, Zorginstituut Nederland, 2012 – 2016

CV (verkort)

• Directeur Federatie Kankerpatiëntenorganisaties 2007-2016
o.a. Concentratie en transparantie kankerzorg, Kanker.nl, Showcase Darmkanker, Co-creatie Grip op Leven, Koersboek Oncologisch Zorglandschap, Zorgstandaard Kanker, Kwaliteit in Zicht

• Adjunct-directeur GGD Nederland 2005-2007
o.a. Koersdocument ´Publieke gezondheid en GGD´ met een 4-tal deelvisies; Programmaplan ‘Transitie landelijke infrastructuur publieke gezondheidszorg’ (Voornemen tot fusie Stichting Instituut GGD NL en NIGZ) met NIGZ, RIVM, VWS; Nationaal Hitteplan i.s.m. o.a. Actiz, VWS, RIVM

• Hoofd Programma‘s Astma Fonds 2001-2005
o.a. Oprichting Stichting Ketenkwaliteit COPD (voorganger Longalliantie); Maatschappelijke Onderzoekagenda.

Voor meer informatie zie mijn LinkedIn-profiel

Anemone Bögels

Contact

Anemone Bögels

+ 31 6 531 72 535

anemone.bogels@alliantiesenstrategie.nl