Visie op toezicht

Verbinden met Zorg biedt Raden van Toezicht ondersteuning bij de ontwikkeling van en het invulling geven aan hun visie op toezicht. Daarbij halen we de elementen van de visie op aan de hand van ons Model Toezicht Visie. Vervolgens realiseren we met toezichthouders, bestuurders en medezeggenschap een gedragen visie en een vertaling naar concrete implementatie.

Expertise

  • Visie op Toezicht
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Remuneratie