Programma- en alliantiemanagement

Verbinden met Zorg maakt allianties in het veld van zorg en gezondheid tot een succes. Dat doen we samen met de stakeholders en met het motto: ‘ontzorgen door verbinden en versterken’. Wij bieden ondersteuning aan samenwerkingsorganisaties bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van samenwerking.

Hierbij hoort ook onderzoek naar de inrichting van de samenwerking in brede zin en/of de oprichting van formele allianties. We willen altijd maximale klantwaarde realiseren. Om dit te bereiken bekijken we welke wijze van organiseren het beste past bij het realiseren van synergie en integratie in de keten en/of het netwerk. Waar nodig schakelen we partners in op het gebied van trainingen programmamanagement, leiderschapsontwikkeling, het meten van klantervaring, impact meting en (door)ontwikkelen eHealth.

Kernwoorden van ons (interim) management zijn: pragmatisch met passie, verbinden van belangen en gericht op impact en klantwaarde.

Mogelijke werkzaamheden

  • Inrichten samenwerkingsorganisatie (structuur, monitoring en sturing, bemensing) met verbindend leiderschap
  • Sturen op waarde en vertrouwen (Social Return On Investment, klantwaarde en onderlinge dialoog)
  • Het in beeld brengen van ieders inbreng via ‘Stakeholders Impact Mapping’

Verbinden met Zorg kan ook ingeschakeld worden voor strategisch advies en programma ontwikkeling.